Ønsker om 8. mars innspill

Vi ønsker innspill fra deg!

8. mars nærmer seg og vi ønsker oss gjerne innspill på hvilke paroler vi skal stille oss bak, under årets 8. mars markering. (Selv om den i år blir digital og streamet fra Youngstorget). 🙏😊

Her er alle parolene som har blitt stemt fram i 2021:

Årets hovedparole er: “Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!”

Årets paroler er:

 • Bekjemp vold mot kvinner en global pandemi forsterka av korona
 • Stopp regjeringas rasering av velferdsstaten!
 • Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6-timers arbeidsdag
 • Abort er kvinners valg – fjern nemndene
 • Prostitusjon er vold mot kvinner – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene- Smittevernsbot til sexkjøpere – ikke utvis kvinner i prostitusjon!
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene
 • Beskytt voldsutsatte flyktningkvinner – fjern kravet om 5 års botid for permanent opphold
 • Ja til samtykkelov – all sex skal være frivillig!
 • Kvinner er halve folket – likeverdige helsetjenester og forskning på kvinnehelse nå!
 • Ingen klassekamp uten kvinnekamp. Pensjon fra første krone.
 • #NIUNAMENOS STOPP KVINNEDRAPENE I LATIN-AMERIKA
 • Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 • Nei til skjønnhetstyranniet
 • Pornofri barndom – ja til nettpornofilter
 • Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!
 • Nei til surrogati – livmor er ikke en handelsvare
 • Støtt polske kvinners kamp for selvbestemt abort
 • Momsfritak på bind og tamponger
 • Jenter i teknikk og håndverk krever handling mot seksuell trakassering i arbeidslivet
 • Hat mot minoritetskvinners stemme – en trussel mot demokratiet
 • Forakt for lesbiske er kvinneforakt- Like mye kvinne, like mye verdt – oppfyll funksjonshemmede kvinners menneskerettigheter
 • Ingen kvinnekamp uten antirasisme – Black Womens’ Lives Matter

Send oss gjerne ditt innspill innen fredag 19/2 klokka 12. Alle innspill sendes til mona@nokoslo.no eller alise@nokoslo.no.

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.