Mina bilde Nok

Velkommen til Mina

Her er Mina, hun starter i en 20% stilling som faglig veileder hos Nok. Oslo, fra og med idag den 31 mai. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Hei alle sammen! 

Jeg heter Mina, og er så heldig å ha fått muligheten til å jobbe deltid på Nok. Oslo fra begynnelsen av juni. Jeg vil først og fremst betjene vakttelefonen én gang i uka. 

Jeg bor i Oslo sammen med datteren min. Jeg er EQ-terapeut, tidligere kalt relasjonsterapeut. Jeg tror på viktigheten av gode relasjoner til seg selv og andre, og tar nå også en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved VID Høgskole. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Jeg skrev min masteroppgave om flerkulturelle gründeres ressursmobilisering, og har siden jobbet med å støtte folk i å bli klare over sine egne ressurser og hvordan ta dem i bruk. Dette har jeg gjort både gjennom å være mentor på entreprenørskapskurs for NAV, ved å bidra til utvikling av sosialt entreprenørskap blant beboere på Tøyen, og gjennom Norsk senter for flerkulturell verdiskaping. Jeg er også veldig engasjert i arbeid mot vold og overgrep, og har blant annet jobbet på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Min siste arbeidsplass var Skeiv Kunnskap, i FRI Oslo og Viken. Skeiv Kunnskap jobber med kompetansehevende tiltak om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold, som et ledd i at kommunale tjenester skal kunne tilby likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester.  

Jeg har vært så heldig å få lov til å møte mange, spennende mennesker i mitt liv, og gleder meg til å bli kjent med både dere som bruker senteret og dere som jobber der.  

Hilsen Mina 

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.