masteroppg

Utsatt for søskenincest -hvordan påvirkes nære relasjoner som barn og voksen?

Vil du bidra til et masterprojekt om søskenincest?


Shilpa Eline Løyning er student ved VID høgskole og ønsker å snakke med deg som har vært utsatt for søskenincest. Dette er et fagområde som det er lite forskning på, og hvor det er behov for mer kunnskap og kompetanse i hjelpeapparatet. Er du over 18 år og ønsker å bidra, vil du kunne være anonym, og trygg på at dine opplysninger vil bli behandlet og ivaretatt på en god måte.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt direkte med studenten på telefon eller mail.

Tlf: 90 65 54 12
Mail: shilpa_eline@hotmail.com

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.