Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep (tidl. SMISO Oslo / Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo) viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet og ønsker å komme med innspill vedrørende forslag om ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Vårt innspill er basert på erfaringer og kunnskap fra arbeidet vi gjør tett på mennesker som blir berørt av en mulig lovendring.

Les mer

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep i desember.

Les mer

De flotte studentene vi har hatt på senteret denne høsten skriver her hver sin hyggelige hilsen. Vi på senteret føler oss så heldige som stadig får besøk av nye studenter som gir av seg selv, og som bidrar med omsorg, tilstedeværelse og seg selv. Takk og på gjensyn!

Les mer

Vi ønsker tilbakemelding på tilbudene våre.
Vi ber deg derfor bruke noen få minutter på å svare på årets brukerundersøkelse.
Undersøkelsen er anonym.

Les mer