Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret på torsdager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som…

Allmøte

Vi har tidligere holdt jevnlige allmøter, og arrangerer endelig første allmøte etter covid-19 slo til. Allmøte er for alle våre brukere, nye og gamle. Vi ønsker å høre dine innspill…