Gruppe for menn

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ti stille om det og…