Åpent hus

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre utsatte og pårørende. Det vil bli servert kaffe/te og vann. Det er ingen påmelding eller plassbegrensning lenger. Har du…

Gruppe for menn

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ti stille om det og…