Pågående

Landskonferanse – senteret er stengt

Landskonferanse – Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep er stengt. I forbindelse med årets nasjonale fagkonferanse vil senteret være stengt 30.11 – 2.12. Har du behov for…

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret på torsdager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som…