Åpent hus (påmelding)

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre utsatte og pårørende.Det vil bli servert kaffe/te og vann. Tilbudet er noe påvirket av koronasituasjonen, og det er som…

Gruppe for menn (påmelding)

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ti stille om det og…