Markering for Anine og Vigdis

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Velkommen til en hyggelig avslutning for våre faglige veiledere, Anine og Vigdis. Våre flotte faglige veiledere Anine og Vigdis har begge hatt permisjon i et år på grunn av spennende…

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…