Livets tre – veien videre // Gruppetreff

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Faglige veiledere Martin og Mina inviterer til Livets tre - veien videre. Vi ønsker å invitere dere som allerede har deltatt i en Livets tre-gruppe til felles samlinger. Datoene for…

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret enkelte dager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som…

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…