Livets tre – verksted

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Bli med på “Livets tre – verksted”! Sammen med faglige veiledere Martin og Mina, kan du utforske dine ressurser og potensiale. Ny gruppe starter i september 2022. Samlingene går over…

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret enkelte dager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som…

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1, Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…