Laster Arrangementer
studio portrait of a bearded man wearing glasses on a black background

Gruppe for menn

9 november / 16:00 - 19:00

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ti stille om det og leve i ensomhet. Grunnene til dette er mange, blant annet følelsen av skam, opplevelsen av utilstrekkelighet og ikke minst de sosiale normene om hva maskulinitet skal være.

Nok. Oslo starter i oktober et gruppetilbud for menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Gruppen møter en gang i måneden og er basert på prinsippet hjelp til selvhjelp. Gruppen skal være et trygg sted for menn å møte andre i lignende livssituasjon.

Er du en av dem som kan benytte seg av vårt tilbud, eller kjenner du en som kan være interessert i å delta, ta gjerne kontakt med oss på 23 31 46 50 for å vite mer om rekrutteringsprosessen.

Ansvarlige for tilbudet for menn ved Nok. Oslo er Martin Hristov og Ingard Tangvik Hvalvik. 

 

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?
Er du ny på senteret? Da vil vi gjerne invitere deg til en samtale med en av våre faglige veiledere før du deltar i et av våre gruppetilbud.
Ta kontakt med oss på post@nokoslo.no eller ring 23 31 45 50.