Åpent hus og Fredagskaffe

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Hver fredag inviterer vi til Åpent hus og fredagskaffe fra kl. 10.00 – 15.30. Dette er et åpent tilbud til alle brukere, både utsatte og pårørende, hvor vi samles for…

Padling på Nøklevann

Bli med på padletur! Et supert tilbud gitt til oss fra Nøklevann Ro og Padleklubb. Tilbudet er til alle våre brukere. Alle er hjertelig velkomne, med eller uten tidligere erfaring…

Åpent hus (ettermiddag/kveld)

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…

Gruppe for unge voksne (18 – 24 år)

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Gruppe for unge voksne (18-24 år). Formålet med gruppen er å bli kjent med og møte andre unge voksne som kan ha lignende erfaringer. I gruppen får du anledning til…

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Åpent hus er en mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, enten du er utsatt eller du er pårørende. Åpent hus en arena hvor du kan treffe andre for erfaringsutveksling…

Gruppe for menn

En av ti menn i Norge oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Likevel er det mange som velger å ikke fortelle om det. Grunnene…

Livets tre – verksted

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Bli med på “Livets tre – verksted”! Sammen med faglige veiledere Martin og Mina, kan du utforske dine ressurser og potensiale. Ny gruppe starter i september 2022. Samlingene går over…

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret enkelte dager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som…

Åpent hus

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…

Åpent hus og Fredagskaffe

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Hver fredag inviterer vi til Åpent hus og fredagskaffe fra kl. 10.00 – 15.30. Dette er et åpent tilbud til alle brukere, både utsatte og pårørende, hvor vi samles for…

Padling på Nøklevann

Bli med på padletur! Et supert tilbud gitt til oss fra Nøklevann Ro og Padleklubb. Tilbudet er til alle våre brukere. Alle er hjertelig velkomne, med eller uten tidligere erfaring…

Åpent hus (ettermiddag/kveld)

Nok. Oslo Akersgata 1,Oslo

Åpent hus er en fin mulighet for sosialt fellesskap med andre brukere, både utsatt og pårørende. Det er alltid er en ansatt tilgjengelig for besøkende på åpent hus. Det serveres…