Om oss

Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep er et gratis hjelpetilbud for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom, og for deg som er pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan bidra til å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for støtte og veiledning.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Kort om vår historie

I 1986 ble Støttesenter mot incest Oslo stiftet av Marianne Lind og Inger Gilje. De var kvinner som hadde til felles at de var utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen. Ønsket om et støttesenter, og arbeidet med å realisere dette ønsket, var primært et resultat av initiativtakernes egne møter med hjelpeapparatet. Fra starten har stiftelsen vært opptatt av at å motta hjelp til å arbeide med sin overgrepshistorie og hvordan den preger ens liv, skal være en rettighet for alle berørte, både utsatte og pårørende.

Støttesenter mot incest Oslo
var det første incestsenteret i Norge og senteret beviste tidlig behovet for gode hjelpetilbud til utsatte og pårørende. Andre byer tok selv initiativ til lignende sentre, og i dag er det 22 hjelpesentre over hele landet. Støttesenter mot incest Oslo endret navn til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo i 2018. Fra november 2020 heter vi Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Flagg

Sammen finner vi veien videre

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.