Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

Trenger du tolk?

Si fra til oss, så bestiller vi tolk ved behov der brukeren ikke behersker norsk eller engelsk.

 

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Vi holder til i 4. etasje i Akersgata 1. Du kan velge mellom å ta heis eller trappene opp til lokalene våre. Du vil få en kode til bruk i heisen når du ringer på dørklokken vår utenfor bygningen. Hvis det er ditt første besøk hos oss, vil en faglig veileder møte deg ved heisen i 4.etasje eller vi kan gjøre en avtale om å møte deg nede ved hovedinngangen hvis du ønsker det.

Lokalene våre har kontorer, flere toalett, lagerrom, samtalerom, møterom, musikkrom samt kjøkken og romslig stue. Senteret er tilgjengelig og tilrettelagt for brukere med nedsatt fysisk funksjonsevne. Si fra til oss om spesielle allergier eller andre behov så skal vi tilrettelegge så godt vi kan.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Mange kommer i kontakt med oss for første gang ved å ringe eller sende oss en e-post. Vi tilbyr alle som ønsker det en førstegangssamtale med en av våre faglige veiledere på senteret eller via videokonsultasjon/telefon. Etter utbruddet av Covid 19 - anbefaler vi å ringe eller sende e-post på forhånd, og ikke møte opp på senteret uten forhåndsavtale.

I førstegangssamtalen får du informasjon om tilbudene våre, slik at du kan kjenne etter om dette er noe som passer for deg i ditt liv, akkurat nå. En førstegangssamtale er ikke forpliktende, og du kan avslutte oppfølging når du selv ønsker det.
Deretter settes det opp avtaler med en faglige veileder for videre oppfølging.

Vi har også ulike sosiale tilbud og gruppetilbud, dette får du informasjon om i førstegangssamtalen, og du kan lese om det her på nettsiden vår.
Alle våre tilbud er gratis. Du trenger ikke henvisning.

Du har tatt det første skrittet med å kontakte oss - sammen finner vi veien videre.

Tilbud til hørselshemmede

Vi har et godt tilrettelagt tilbud for deg som har hørselshemning eller hørselsvansker. Dette gjelder om du er utsatt for seksuelle overgrep, om du er pårørende ellerfagperson.
Vi har bildetolk tilgjengelig dersom du ønsker en samtale hos oss på senteret. Husk å gi beskjed på forhånd av avtalt samtaletid om at du ønsker / trenger bildetolk.

Tilbudet er levert av NAV Bildetolktjeneste.
Ønsker du oppmøtetolk når du bestiller time hos oss, må du ordne dette selv. Gi oss gjerne beskjed om det. Ta kontakt med senteret for å avtale hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg når du kommer.
Tilbudet er gratis.

Hva er bildetolk?
Bildetolktjenesten tilbyr tegnspråktolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio og er ikke fysisk tilstede hos oss. Vi kommuniserer med tolken via iPad. Bildetolktjenesten tilbyr både skrive- og tegnspråktolking.

Du kan lese mer om bildetolktjenesten på NAV sine hjemmesider.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash