8. mars – Kvinnedagen

Til tross for covid- 19, som innebærer noen begrensninger, har vi ingen planer om å la kvinnedagen foregå i stillhet. Urett skal tales i hjel, ikke ties i hjel.

Tradisjonelt sett hadde senteret stilt opp på Youngstorget denne dagen. Vi hadde gått i 8.mars- toget, lyttet til appell, feiret det vi har fått til og ropt ut om det som fortsatt er verdt å kjempe for. Noe fysisk oppmøte på Youngstorget er dessverre ikke mulig i år, men vi vil allikevel markere dagen.

Det vil tradisjon tro holdes appeller på Youngstorget. Appelene sendes direkte fra Youngstorget mandag 8.mars kl.18.00. For å følge arrangementet kan man gå inn på 8.mars komiteen sine hjemmesider hvor man kan få siste nytt om feiring eller følge arrangementet på Facebook ved å søke «8.mars i Oslo 2021».

8.mars komiteen har også i år vedtatt ulike paroler som skal rette fokuset mot ulike sider av kvinnekampen. Senteret har i år bestemt seg for å rette et spesielt fokus mot parolen –  «Bekjemp vold mot kvinner – en global pandemi, forsterka av korona». Vi vil benytte anledningen til å dele diverse artikler, tekster, kanskje bilder, dikt m.m. knyttet til tematikken i sosiale medier. Vi ønsker oss gjerne noen bidrag fra dere som er engasjerte i senteret og i tematikken. Forslag kan sendes til post@nokoslo.no  

Ønsker dere alle en god 8.mars!

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.