Til fagpersoner

Nok. Oslo er et gratis hjelpetilbud til mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom, og for pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr undervisning og veiledning til ansatte i barnevern, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Ved Nok. Oslo er vi opptatt av å jobbe forebyggende. Vårt forebyggende arbeid dreier seg om å gi kunnskap, råd, støtte og veiledning til fagpersoner som møter barn og unge på sin arbeidsplass, og til de som gjennom jobb treffer voksne utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.

Informasjon om tilbudene våre, omfanget av incest og seksuelle overgrep, senvirkninger og deling av erfaringer står sentralt når vi tilbyr undervisning og veiledning. Etter 35 års drift har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaringer som gjør at vi kan gi støtte og veiledning til deg som møter overgrepsproblematikk i ditt arbeid.

 

Forebyggende arbeid i Nok. Norge

Det forebyggende arbeidet er en viktig del av tilbudet til alle Nok.-sentrene. Under kan du lese Nok.-paraplyens veileder til forebyggende arbeid i skolen. Undervisningsopplegget kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med.

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.