Til deg som er pårørende

Som pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som du har behov for å snakke om. Hos oss møter du faglige veiledere og andre pårørende som tror deg og har troen på deg, også når du selv tviler. Hos oss er det plass til deg og din historie. Vi er her for å lytte og gi deg støtte. Sammen finner vi veien videre.

Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, enten du er forelder, søsken, partner, barn, tante, onkel, venn, kollega, arbeidsgiver eller i annen relasjon med den utsatte.

Vi arbeider etter metoden hjelp til selvhjelp. Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv. Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd. Vi tilrettelegger for fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte og solidaritet mellom mennesker.

Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid. Vi tør å spørre og vi tåler å høre.

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan støtte deg mens du finner en måte å leve med det på.

Vi vet at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor er vi opptatt av at du kan benytte deg av de tilbudene som passer for deg.

Vi er her for alle utsatte og pårørende som har behov for veiledning og støtte. Det er en forutsetning at man har konkrete og kognitive minner om overgrep for å bruke våre tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Vi er her for deg.

Samtaler

I samtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om incest, seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om senteret, hvordan vi jobber og våre tilbud. Deretter snakker vi litt om det du har behov for å snakke om. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Samtalene kan være på telefon, på nett eller på senteret, og de kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere. Vi har eksempler på familier, søsken, partnere, foreldre, ansatt og arbeidsgiver som kommer til samtaler.

Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Gruppetilbudene hos oss handler om å skape arenaer hvor du kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie, dele erfaringer og få støtte av andre pårørende. Temaer som går igjen i flere av gruppetilbudene er blant annet grenser, relasjoner, tillit, skyld og skam.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Vi er fleksible og prøver å tilpasse gruppetilbudet ut ifra brukergruppas behov. Ta kontakt med oss om du ønsker å ta del i et gruppetilbud.

 

Sosiale aktiviteter

De sosiale aktivitetene hos oss består av ulike aktivitetstilbud. Vi tror at en viktig kilde til vekst og endring ligger i fellesskap og møter mellom mennesker. Det handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy for å kunne ta styring og oppleve mestring over eget liv.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

 

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.