Til pårørende

Som pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som du har behov for å snakke om. Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, enten du er forelder, søsken, partner, barn, tante, onkel, venn, kollega, arbeidsgiver eller i annen relasjon med den utsatte.

Vi vet at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor er vi opptatt av at du kan benytte deg av de tilbudene som passer for deg.

Vi er tilgjengelige for alle som har behov for støtte og veiledning. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed dersom du ønsker tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud. Vi er her for deg.

 

Samtaler

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan hjelpe deg å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, kunnskap og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

I samtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om incest, seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om senteret, hvordan vi jobber og våre tilbud. Deretter snakker vi litt om det du har behov for å snakke om. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Samtalene kan være på telefon eller på senteret, og de kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere. Vi har eksempler på familier, søsken, partnere, foreldre, ansatt og arbeidsgiver som kommer til samtaler.

Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie, dele erfaringer og få støtte av andre pårørende.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

 

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud og handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy. Fellesskap og mestring kan gi deg styrken du behøver for å bygge deg opp igjen.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.