Information

Flagg

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Sammen finner vi veien videre

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.