Taushetsplikt

Taushetsplikten innebærer at hva andre på senteret forteller om seg selv i fellesskapet, ikke formidles videre. Møter du på andre brukere utenfor senteret er det ikke lov til å hilse på hverandre, med mindre det er gjort en konkret avtale om det. Dette er for at du som bruker skal kunne være anonym og slippe å havne i situasjonen hvor du må forklare hvor du kjenner vedkommende fra. Du gjør direkte avtale med andre brukere dersom dere synes det er ok å hilse på hverandre utenfor senteret.

Hvis du treffer noen av de ansatte utenfor senteret, vil ikke de hilse på deg uten at du hilser først.

Taushetsplikten gjelder også ved telefonhenvendelser fra pårørende, fagfolk eller venner. De blir informert om taushetsplikten i forhold til enkeltbrukere. Vi kan bistå med generelle opplysninger som knytter seg til incest og seksuelle overgrep.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash