Til deg som er utsatt for
seksuelle overgrep

Nok. Oslo er for deg som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom før fylte 18 år. Hos oss møter du faglige veiledere og andre utsatte som tror deg og har troen på deg, også når du selv tviler. Hos oss er det plass til deg og din historie. Vi er her for å lytte og gi deg støtte. Sammen finner vi veien videre.

Vi arbeider etter metoden hjelp til selvhjelp. Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv. Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd. Vi tilrettelegger for fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte og solidaritet mellom brukere.

Senvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange. Mange kjenner eller har kjent på følelser av skyld og skam. Flere forteller at de er plaget av konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, spise- og avhengighetsproblematikk, angst og depresjon. Dette er normale reaksjoner på unormale hendelser. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid.

Vi tør å spørre og vi tåler å høre. Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan støtte deg mens du finner en måte å leve med det på.

Vi vet at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor er vi opptatt av at du kan benytte deg av de tilbudene som passer for deg.

Vi er her for alle utsatte og pårørende som har behov for veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Vi er her for deg.

 

Samtaler

I samtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om incest, seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om senteret, hvordan vi jobber og våre tilbud. Deretter snakker vi om det du har behov for å snakke om. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Samtalene kan være på telefon, på nett eller på senteret, og samtalene kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere.

Å komme til samtale er uforpliktende. Dette innebærer at du er velkommen til å bruke senteret videre, men at du kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Gruppetilbudene hos oss handler om å skape arenaer hvor du kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og få støtte av andre som bærer med seg liknende opplevelser. Temaer som går igjen i gruppetilbudene er blant annet grenser, relasjoner, tillit, seksualitet, kropp, selvfølelse, triggere, skyld og skam.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Vi er fleksible og prøver å tilpasse gruppetilbudet ut ifra brukergruppas behov. Ta kontakt med oss om du ønsker å ta del i et gruppetilbud.

 

Sosiale aktiviteter

De sosiale aktivitetene hos oss består av ulike aktivitetstilbud. Vi tror at en viktig kilde til vekst og endring ligger i møter mellom mennesker. For deg som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan det sosiale samværet i seg selv være et viktig verktøy for å kunne ta styring og oppleve mestring over eget liv.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon.

Sammen finner vi veien videre.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.