Til utsatte

Nok. Oslo er her for deg som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom. Hos oss møter du faglige veiledere og andre utsatte som tror deg og har troen på deg, også når du selv tviler. Hos oss er det plass til deg og din historie. Vi er her for å lytte og gi deg støtte. Sammen finner vi veien videre.

Senvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange. Mange kjenner eller har kjent på følelser av skyld og skam. Flere forteller at de er plaget av konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, spise- og avhengighetsproblematikk, angst og depresjon. Dette er normale reaksjoner på unormale hendelser. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid.

Vi tør å spørre og vi tåler å høre.

Vi arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv. Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd. Vi tilrettelegger for fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte og solidaritet mellom brukere.

Vi vet at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor er vi opptatt av at du kan benytte deg av de tilbudene som passer for deg.

Vi er her for alle utsatte og pårørende som har behov for veiledning og støtte. Det er en forutsetning at man har konkrete og kognitive minner om overgrep for å bruke våre tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Vi er her for deg.

Samtaler

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan støtte deg mens du finner en måte å leve med det på.

I samtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om incest, seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om senteret, hvordan vi jobber og våre tilbud. Deretter snakker vi om det du har behov for å snakke om. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Samtalene kan være på telefon eller på senteret, og de kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere.

Å komme til samtale er uforpliktende. Dette innebærer at du er velkommen til å bruke senteret videre, men at du kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og få støtte av andre som bærer med seg liknende opplevelser. Temaer som går igjen i gruppetilbudene er blant annet grenser, relasjoner, tillit, seksualitet, kropp, selvfølelse, triggere, skyld og skam.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Vi er fleksible og prøver å tilpasse gruppetilbudet ut ifra brukergruppas behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

 

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene ved Nok. Oslo består av ulike aktivitetstilbud. Vi tror at en viktig kilde til vekst og endring ligger i møter mellom mennesker. For deg som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan det sosiale samværet i seg selv være et viktig verktøy for å kunne ta styring og oppleve mestring over eget liv.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

Hjelp til selvhjelp

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Det får du hos oss.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

Sammen finner vi veien videre.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.