Trivselsrammer

Vi arbeider etter metoden "hjelp til selvhjelp". Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har egne ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv.
Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd.
Vi tilrettelegger for fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte og solidaritet mellom mennesker, og hvor det er rom for å dele erfaringer, styrker og håp med andre.

I vårt fellesskap skal det være trygt, åpent og inkluderende for alle.
Vi skal møte hverandre med alminnelig høflighet, vennlighet og gjensidig respekt.
Vi skal være rause med hverandre, og behandle hverandre bra.
Taushetsplikten er grunnleggende for trygghet og tillit på senteret. Se presisering om taushetsplikt under. Vi minner om at hos oss må alle be om tillatelse før berøring, som for eksempel ved en klem.

Alle former for mobbing som stygge blikk, kommentarer, snakke/skrive stygt/nedsettende om andre brukere eller ansatte, trakassering, fysisk og verbalt utagerende adferd, trusler, promiskuøse uttalelser eller adferd eller liknende er ikke tillatt.

Alle tilbud og aktiviteter hos oss foregår i et rusfritt miljø. Det vil si at du ikke kan være påvirket av noen form for rusmidler ved bruk av tilbud på senteret.
Mobiltelefonen skal settes på lydløs og telefonsamtaler foregår i enerom.
Vi ønsker å ha det fint og ordentlig rundt oss, derfor må alle rydde etter seg. Enten man har brukt musikkrommet, sittet på stua eller deltatt på et tilbud.

Presisering av taushetsplikt
Taushetsplikten innebærer at hva andre på senteret forteller om seg selv i fellesskapet, ikke formidles videre. Møter du på andre brukere utenfor senteret er det ikke lov til å hilse på hverandre, med mindre det er gjort en konkret avtale om det. Dette er for at du som bruker skal kunne være anonym og slippe å havne i situasjonen hvor du må forklare hvor du kjenner vedkommende fra. Du gjør direkte avtale med andre brukere dersom dere synes det er ok å hilse på hverandre utenfor senteret.

Hvis du treffer noen av de ansatte utenfor senteret, vil ikke de hilse på deg uten at du hilser først.

Taushetsplikten gjelder også ved telefonhenvendelser fra pårørende, fagfolk eller venner. De blir informert om taushetsplikten i forhold til enkeltbrukere. Vi kan bistå med generelle opplysninger som knytter seg til incest og seksuelle overgrep.

Innad i personalgruppa er det ikke taushetsplikt. Her kan det deles informasjon for å ivareta den enkelte bruker best mulig. Vi kommenterer aldri enkeltsaker.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash