Trivselsrammer

Vi arbeider etter metoden "hjelp til selvhjelp". Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har egne ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv.
Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd.
Vi tilrettelegger for fellesskap på senteret som bygger på gjensidig støtte og solidaritet mellom mennesker, og hvor det er rom for å dele erfaringer, styrker og håp med andre.

I vårt fellesskap skal det være trygt, åpent og inkluderende for alle.
Vi skal møte hverandre med alminnelig høflighet, vennlighet og gjensidig respekt.
Vi skal være rause med hverandre, og behandle hverandre bra.
Taushetsplikten er grunnleggende for trygghet og tillit på senteret. Les mer om taushetsplikten her. Vi minner om at hos oss må alle be om tillatelse før berøring, som for eksempel ved en klem.

Alle former for mobbing som stygge blikk, kommentarer, snakke/skrive stygt/nedsettende om andre brukere eller ansatte, trakassering, fysisk og verbalt utagerende adferd, trusler, promiskuøse uttalelser eller adferd eller liknende er ikke tillatt.

Alle tilbud og aktiviteter hos oss foregår i et rusfritt miljø. Det vil si at du ikke kan være påvirket av noen form for rusmidler ved bruk av tilbud på senteret.
Mobiltelefonen skal settes på lydløs og telefonsamtaler foregår i enerom.
Vi ønsker å ha det fint og ordentlig rundt oss, derfor må alle rydde etter seg. Enten man har brukt musikkrommet, sittet på stua eller deltatt på et tilbud.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash