_MG_1606

Om oss

Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep er et gratis hjelpetilbud for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, før fylte 18 år. Vi er også her for deg som er pårørende.

Vi er i tillegg en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Finn ditt lokale senter her.

Nok. Oslo er medlem av Nok. Norge. Nok. Norge er paraplyorganisasjon for flere av sentrene i Norge som jobber med samme tematikk.

Sentrene i landet har mye til felles, samtidig som vi drives litt ulikt. Ta kontakt med oss for å lære mer om oss og våre tilbud, eller bli bedre kjent med oss på våre nettsider.

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan bidra til å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for støtte og veiledning.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Les mer om tilrettelegging her. 

Les mer om trivselsrammer her. 

Les mer om taushetsplikt her.

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Flagg

Sammen finner vi veien videre

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.