Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret på torsdager. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dersom du er usikker på om du skal anmelde overgrep, kan du få råd og veiledning fra advokatene.

Samtalene er gratis for senterets brukere, både utsatte og pårørende, og helt uforpliktende.

Tidspunkt: torsdager mellom kl. 12-14.
Du må booke tid på forhånd ved å kontakte oss på e-post eller telefon.
Det er mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

Det er nødvendig at du har en samtale med en faglig veileder før du bruker advokattilbudet.

For mer informasjon, kontakt oss på:
E-post: post@nokoslo.no
Telefon: 23 31 46 50

Gi beskjed om du trenger tolk eller annen tilrettelegging.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash