Hjelp til selvhjelp

Du er den som best kjenner dine erfaringer, din kropp og dine behov.

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Det får du hos oss.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

Hjelp til selvhjelp og brukermedvirkning ligger til grunn for alle samtaler, grupper og aktiviteter på Nok.-sentrene.

Vår måte å drive hjelp til selvhjelp er basert på over 35 års erfaring, og er tett vevd sammen med menneskesynet og fagkunnskapen vi har som et tverrfaglig hjelpetilbud.

 

Les mer om hjelp til selvhjelp her.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash