Hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp og brukermedvirkning ligger til grunn for alle samtaler, grupper og aktiviteter på Nok.-sentrene.

Vår måte å drive hjelp til selvhjelp er basert på over 35 års erfaring, og er tett vevd sammen med menneskesynet og fagkunnskapen vi har som et tverrfaglig hjelpetilbud.

Brukerne er de som best kjenner til egne erfaringer, sin kropp og sine behov.

Selvhjelps-begrepet bygger på ideen om at alle mennesker har ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Når disse er vanskelige å få tak på, kan man få veiledning og støtte til å hente dem frem.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

 

Les mer om hjelp til selvhjelp her.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash