Vår historie

I 1986 ble Støttesenter mot incest Oslo (SMI) stiftet av Marianne Lind og Inger Gilje. De var kvinner som hadde til felles at de var utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen og et ønske om et støttesenter. Arbeidet med å realisere dette ønsket, var primært et resultat av initiativtakernes egne møter med hjelpeapparatet. Fra starten har stiftelsen vært opptatt av: Å motta hjelp til å arbeide med sin overgrepshistorie og hvordan den preger ens liv, skal være en rettighet for alle berørte, både utsatte og pårørende.

Støttesenter mot incest Oslo var det første incestsenteret i Norge og senteret beviste tidlig behovet for gode hjelpetilbud til utsatte og pårørende. Andre byer tok selv initiativ til lignende sentre, og i dag er det 22 hjelpesentre over hele landet. Støttesenter mot incest Oslo endret navn til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo i 2018. Fra november 2020 heter vi Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Her finner du oss

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.