Tilrettelegging

Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle. Alle ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Om du har behov for tilrettelegging for å kunne benytte deg av vårt tilbud, håper vi du tar kontakt slik at vi sammen kan finne en løsning.

Trenger du tolk?

Si fra til oss. Vi bestiller tolk ved behov der brukeren ikke snakker norsk eller engelsk.

 

For deg med hørselshemning eller hørselsvansker

Vi har et godt tilrettelagt tilbud for deg som har hørselshemning eller hørselsvansker. Vi har bildetolk tilgjengelig dersom du ønsker en samtale hos oss. Husk å gi beskjed på forhånd av avtalt samtaletid om at du trenger bildetolk. Tilbudet er levert av NAV Bildetolktjeneste.

Ønsker du oppmøtetolk når du bestiller time hos oss, må du ordne dette selv. Gi oss gjerne beskjed om det. Ta kontakt med senteret for å avtale hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg når du kommer. Tilbudet er gratis.

Hva er bildetolk? Bildetolktjenesten tilbyr tegnspråktolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio og er ikke fysisk tilstede hos oss. Vi kommuniserer med tolken via iPad. Bildetolktjenesten tilbyr både skrive- og tegnspråktolking.

Du kan lese mer om bildetolktjenesten på NAV sine hjemmesider.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Vi holder til i 4. etasje i Akersgata 1. Du kan velge mellom å ta heis eller trappene opp til lokalene våre. Du vil få en kode til bruk i heisen når du ringer på dørklokken vår utenfor bygningen. Hvis det er ditt første besøk hos oss, vil en faglig veileder møte deg ved heisen i 4.etasje eller vi kan gjøre en avtale om å møte deg nede ved hovedinngangen hvis du ønsker det.

Lokalene våre har kontorer, flere toalett, lagerrom, samtalerom, møterom, musikkrom samt kjøkken og romslig stue. Senteret er tilgjengelig og tilrettelagt for brukere med nedsatt fysisk funksjonsevne. Si fra til oss om spesielle allergier eller andre behov så skal vi tilrettelegge så godt vi kan.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash