iStock-1007374472_1280x720

Brukerevaluering 2021

Vi ønsker tilbakemelding på tilbudene våre. Vi ber deg derfor bruke noen få minutter på å svare på årets brukerevaluering. Evalueringen er anonym.

Besvares på mail eller sendes i posten til oss.

For brukerevaluerievaluering sendt til oss i posten, bruk adresse: Akersgata 1, 0158 OSLO

Brukerevalueringen kan også besvares når du er innom senteret til samtale eller åpent hus.

Hvert år har Nok. Oslo en brukerevaluering, som er en viktig kanal for tilbakemelding på senterets tilbud og en del av senterets arbeid med brukermedvirkning. Nå er det tid for årets evaluering, og vi oppfordrer alle brukere til å spandere noen få minutter på å besvare denne. Evalueringen kan besvares på Forms-skjema, epost eller vanlig post, eller når man er innom senteret. Du er i utgangspunktet anonym hvis en svarer gjennom linken, post eller ved oppmøte på senteret. Vær dog oppmerksom på at anonymitet ikke kan garanteres ved bruk av epost (avhengig av navn på epost). 

For brukerevaluering på nettet, klikk her. 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.