heidi

Innlegg fra Heidi

Her kan du lese mer om vår administrasjonsjef Heidi!

Hei!

Mitt navn er Heidi og jeg har siden januar 2017 jobbet som administrasjonssjef i Nok. Oslo. I min stilling har jeg mange forskjellige oppgaver bak kulissene, som ikke er så godt synlig for mange, men som er viktig for at senteret kan fungere. Jeg har blant annet ansvar for advokathjelptilbudet, er i kontakt med advokatene og søker som tilskudd for denne ordning men også rapporterer tilbake til Statens sivilrettsforvalting som gjør det mulig at vi kan ha et slikt viktig tilbud. I min stilling har jeg også ansvar for arbeidsplanen for de ansatte, koordinering av ferie og fravær, regnskap og refusjoner og statistikk-ordning til BUFDIR. Det siste året har jeg jobbet med årsrapport og skrevet høringssvar i forhold til ny lov om voldsoffererstatning. Jeg er med å arrangerer arrangement og er veldig opptatt av at flere blir bedre kjent med tematikken om incest og seksuelle overgrep og med Nok. Oslo.

For meg er det å jobbe på Nok. Oslo ikke en vanlig jobb; men et bevist valg. Fokuset må være på at Nok. Oslo er et bra sted for medmennesker som har vært utsatt for seksuell overgrep av tillitspersoner i barndommen og pårørende. Viktig er også at fagfolk har nok kunnskap om incest og seksuell overgrep i forhold til den jobben de gjøre. Informasjon utad og forebyggende arbeid er også noe jeg brenner for.

Ingen kan få det til alene men sammen er det viktig at vi kan stå sammen for visjonen #nullovergep.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.