Nok. Oslo Facebook (1)

Fagdag og messe for verdighet 2022

Nok Oslo

Fredag 21. oktober 2022 inviterte Nok. Oslo, VAKE – Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Redd Barna, Røde kors, Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, Sosialpediatrisk seksjon OUS, Kirkens Bymisjon – Tøyenkirka, Oslo domkirke, Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) og DIXI. til Fagdag og messe for verdighet 2022. Fagdagen er et årlig arrangement som tar opp ulike tema knyttet til vold og overgrep. Stortingspolitiker Marian Hussein åpnet arrangementet.

Fagdagen tar opp ulike tema knyttet til vold og overgrep. Marian Hussein åpent fagdagen. Rannveig Kvifte Andersen fra DIXI holdt bokbad med Jan Grue i forbindelse med hans bøker om å leve i en sårbar kropp. Med to ulike utgangspunkt diskuterte de fellestrekk og ulikheter i historien til mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker utsatt for seksuelle overgrep. Annerledeshet i møte med det alminnelige livet, samt samfunnets stigma og manglende tilpasning, var viktige tema og møtepunkter i de to perspektivene. Vi takker Jan Grue for hans viktige stemme, kloke ord og refleksjoner. Dersom du ønsker å lese mer av Jan Grue anbefaler vi: «Jeg lever et liv som ligner deres», «Hvis jeg faller» og «Prøve og feile».

Etter en god lunsj var det Tor Johan Ekeland, professor ved institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda, som holdte foredrag om «Meistring, myndiggjøring og verdighet». Takk Tor Johan Ekeland for å at du understreker relasjonens betydning i behandling. Andreas Utnem og Trygve Seim bidro gjennom hele dagen med vakre musikalske innslag. Seinere på dagen fant “Messe for verdighet” sted som markerer at seksuelle overgrep er krenkelser av menneskeverdet. 

 

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.