rødt logo

Brukerundersøkelsen 2023

Brukerevaluering

Hvert år har Nok. Oslo en brukerevaluering, som er en viktig kanal for tilbakemelding på senterets tilbud og en del av senterets arbeid med brukermedvirkning. Nå er det tid for årets undersøkelse, og vi oppfordrer alle brukere til å spandere noen få minutter på å besvare denne. Undersøkelsen kan besvares på Forms-skjema, eller når man er innom senteret. Undersøkelsen er anonym. 

For brukerundersøkelse på nettet, klikk her.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.