Nok Oslo neon grøn

Åpningstider

Julen og nyttåret

Nok. Oslo har vanlige åpningstider frem til fredag 22. desember. Senteret er stengt 25. til 27. desember. Vi har åpent igjen torsdag 28. og fredag 29. desember.  Nok. Oslo holder stengt mandag 01. januar og har åpent igjen tirsdag 02. januar 2024.

Telefon: 23 31 46 50
E-post: post@nokoslo.no
Vi minner om at du alltid kan kontakte Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. 
Dette er en døgnåpen telefon for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende. Du kan være anonym om du vil. Gratis å ringe: 800 57 000

Du kan også ringe Vo-linjen. En hjepelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
Gratis å ringe: 116 006

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.