Nok Oslo blå-grøn

Til deg som ønsker å få hjelp, men ennå ikke har kontaktet oss

Vi er her for deg


Nok. Oslo er et gratis lavterskeltilbud. Vi hjelper deg som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen før fylt 18 år, og for deg som er pårørende og fagpersoner.

Du trenger ikke henvisning fra lege og du kan ta kontakt med oss på både telefon og mail.

Vi har ikke ventelister, og du får raskt hjelp.

Alle ansatte har taushetsplikt, og vi etterstreber å imøtekomme ønsker om tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.


Har du spørsmål om våre tilbud eller ønsker du å melde deg på? Da vil vi invitere deg til en samtale med en av våre faglige veiledere, hvor du kan ta opp dine spørsmål.

Ta kontakt med oss på post@nokoslo.no eller ring en av våre faglige veiledere på 23 31 46 50Velkommen

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.