Laster Arrangementer
Design uten navn - 5

Kunst- og utrykksterapi

15 april - 10:30 - 12:30

|Recurring Arrangement (See all)

An event every week that begins at 10:30 on mandag, repeating until 29 april, 2024

Alle har et uttrykk i seg og ditt uttrykk er unikt for deg!

Kunst og uttrykksterapi er en psykoterapi som ble grunnlagt i USA og oppstod for å bygge en bro mellom kunst og heling. Røttene til denne terapien er eldgamle, og opprinnelsen er fra tiden da kunst og forskjellige uttrykksformer var en del av hverdagen gjennom ritualer. Nå kan du være med og prøve kunst- og utrykksmetoder i ukentlige samlinger i en lukket gruppe hos Nok. Oslo. Her kan du utforske forskjellige metoder innen kunst og utrykksterapi. Dette er en ressursorientert prosess som setter søkelys på styrkene hver enkelt har i en selv.

Gjennom forskjellige øvelser kommer vi i kontakt med oss selv gjennom sansene og kroppen. Uttrykkene vi skaper gjennom enten bevegelse eller på papiret er unike for deg og her kan du finne både lindring og kraft. I kunst- og utrykksterapi er ikke målet at du skal være flink til å skape noe eller prestere. Gruppearbeidet vil gi deg mulighet til å utforske din sensitivitet gjennom forskjellige metoder.

Gruppens struktur
Samlingene skjer ukentlig på mandager kl 10:30 – 12:30. Dette er et lukket gruppetilbud, med forbehold om at nye deltakere vil bli invitert til gruppa, dersom en eller flere deltakere faller av eller melder seg ut.

Denne gruppa skal ledes av student i kunst- og utrykksterapi, Ann Kristin Kjørum, som en del av hennes hovedpraksis ved Nikut – Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon. En faglig veileder fra Nok. Oslo vil være med under alle gruppesamlinger sammen med Ann Kristin. Gruppa skal være et trygt rom der du kan være deg selv, og vi legger vekt på fast rytme og struktur med faste rammer for dag, tid, og sted.

Er du interessert i å delta i kunst- og uttrykksgruppe ved Nok. Oslo? Meld din interesse på 23 31 46 50 eller send en e-post til post@nokoslo.no. Ved stor interesse for tilbudet, vil det være mulighet for å stå på venteliste. Inntak av deltakere skjer fortløpende, og her gjelder først til mølla-prinsippet.

Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker å ha en samtale med de interesserte før de får plass i gruppa. Dette gjør vi primært for å forsikre oss om at vi tilbyr et trygt og riktig tilbud til deg. Dersom du har spørsmål om tilbudet, svarer vi gjerne på dem på mail eller telefon.

Varmt velkommen!


 

Har du spørsmål om tilbudene våre? Trenger du noen å snakke med?

Ble du utsatt for seksuelle overgrep i barndommen? Er du forelder, partner, familiemedlem eller en annen viktig person i en utsatt sitt liv? Ta gjerne kontakt for samtaler og familiesamtaler på senteret, over telefon eller digitalt på teams.

Kontakt oss på post@nokoslo.no eller ring 233 14 650.

Vi er her.