Laster Arrangementer
Design uten navn (18)

Samspillsgruppe

21 mars - 10:00 - 14:00

Dette er en autotelisk musikk gruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det å gjøre det. Det er det musikk skal vøre og det er denne måten vi skal nærme oss og bruke musikk sammen på. Det er ikke en musikk-terapigruppe, men et fellesskap hvor vi sammen skaper rommet, opplevelsen, utrykket og utforskningen vår gjennom musikk. Denne gruppen er for deg som har lyst til å spille eller synge sammen med andre. Om du bare ønsker å komme for å høre på i starten, er du velkommen til å gjøre det.

Musikk kan benyttes som et terapeutisk virkemiddel for å bedre helsen og koble seg på kroppen med følelsene. Musikken gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom oss som er sammen, og kan bidra til å skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk for deg.

Det er faglig veileder Ingard som skal lede dette tilbudet, men vi skal sammen fylle det med innhold. Du trenger ingen musikalske ferdigheter; du må kunne være sammen med andre i et rom, kunne lytte til hverandre og bidra med det du har og kan; være med og skape musikk, og gode opplevelser i et fellesskap. Vi har fokus på at musikkmiljøet er et levende miljø der man kan komme å være seg selv, sette seg selv nye mål, bygge på ressurser og utfordre seg selv med musikk som et verktøy. Kanskje du blir motivert og får lyst til å lære å spille et instrument?

Gjerne send en ikke-bindende påmelding til ingard@nokoslo.no dagen i forveien. Vi møtes i musikkrommet kl 10:00 på følgende torsdager:
07. mars
21. mars

Varmt velkommen!