Samspillsgruppe

Velkommen til et fellesskap i musikk  Dette er en autotelisk musikkgruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det…

Les mer

Samspillsgruppe

Velkommen til et fellesskap i musikk  Dette er en autotelisk musikkgruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det…

Les mer

Samspillsgruppe

Velkommen til et fellesskap i musikk  Dette er en autotelisk musikkgruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det…

Les mer

Samspillsgruppe

Velkommen til et fellesskap i musikk  Dette er en autotelisk musikkgruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det…

Les mer

Samspillsgruppe

Velkommen til et fellesskap i musikk  Dette er en autotelisk musikkgruppe. Autotelisk betyr at du ikke har noe mål med det du skal, du har bare glede av selve det…

Les mer