bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_crop

Fra SMISO Oslo til Nok. Oslo. Nytt navn – samme innhold.

Vi har gleden av å orientere om at SMISO Oslo (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo) har fått nytt navn, profil og logo. I november 2020 har vi blitt ett av de 16 Nok.– sentrene i Norge. Vårt nye navn er: Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep.

16 av sentrene mot seksuelle overgrep som er medlemmer av paraplyen Nok. Norge (tidl. FMSO), samles under en enhetlig logo og profil. Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet for brukerne over hele Norge.

En felles profil skal blant annet føre til:
• at flere i målgruppen får kjennskap til tilbudet
• bedre tilgjengelighet på nett med felles nettsider for alle sentrene
• tydeliggjøring av at det finnes tilsvarende tilbud over hele landet
• bedre landsdekkende kommunikasjon om tilbudet gjennom felles kampanjer, brosjyrer m.m.
• bedre brukerrettigheter gjennom synliggjøring av sentrenes felles etiske og faglige grunnlag

Ved Nok. Oslo vil vi fortsette med tilbud rettet mot mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, og for pårørende.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».

Vi skifter navn fordi vi tror at nytt navn og profil vil være til fordel for deg som bruker, og andre utsatte og pårørende som enda ikke har blitt kjent med oss. Vi vet at fellesskapet med de andre Nok.-sentrene vil gjøre oss enda mer synlige, og dermed vil vi nå ut til enda flere mennesker med våre tilbud. Vi tror at en felles profil vil gi større slagkraft nasjonalt og politisk.

Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep, og for å hindre at nye overgrep skjer. Logoen er utarbeidet etter stikkordene tydelig, ærlig, direkte, mangfold og bevegelse, og gjenspeiler sentrene som inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Tilbudet vårt er gratis og innebærer blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til utsatte for seksuelle overgrep og for pårørende.

Samtidig jobber vi med forebyggende arbeid i våre tilhørende kommuner. I Oslo tilbyr vi undervisning og veiledning til ansatte i barnevern, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep. Vårt forebyggende arbeid dreier seg om å gi kunnskap, råd, støtte og veiledning til fagpersoner som møter barn og unge unge på sin arbeidsplass, og til de som gjennom jobb treffer voksne utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Informasjon om tilbudene våre, omfanget av incest og seksuelle overgrep, senvirkninger og deling av erfaringer står sentralt når vi tilbyr undervisning og veiledning.

Selv om vi skifter navn, er endringen kun i navnet. Du kan fortsatt ta kontakt uten henvisning og tilbudet er gratis.
Tilbudene våre er fortsatt samtaler, grupper, åpent hus og andre aktiviteter for deg som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen og for deg som er pårørende. Vi tilbyr også undervisning og veiledning til fagfolk.

Vi ser frem til å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.