Velkommen til Mina

Her er Mina, hun starter i en 20% stilling som faglig veileder hos Nok. Oslo, fra og med idag den 31 mai. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Les mer

Nyhetsbrev for mars

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Nyhetsbrev for februar

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer

Nyhetsbrev for januar

Her kan du lese oppdateringer om drift og få en oversikt over hva som skal skje ved Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep fremover.

Les mer