noorulabdeen-ahmad-oy0GnmE8lh0-unsplash

Gratulerer med kvinnedagen, 8. mars!

Nok. Oslo ønsker å markere og hedre den internasjonale kvinnedagen, for alle kvinner rundt om i verden. Kanskje er det ekstra viktig i år, etter et år med Covid- 19.

Et år som for mange har vært preget av isolasjon og ensomhet. Friheten vår har blitt innskrenket og dugnadsånden har vært stor. Det har vært ett år hvor mennesker over hele verden har måttet leve med strenge restriksjoner og usikkerhet. Et år hvor flere, både kvinner, barn og menn, har vært mer utsatt for vold og overgrep.

Tradisjonelt sett ville Nok. Oslo ha stilt opp på Youngstorget denne dagen. Vi hadde gått i 8.mars- toget, lyttet til appell, feiret det vi har fått til og ropt ut om det som fortsatt er verdt å kjempe for.

Senteret har i år bestemt seg for å rette et spesielt fokus mot parolen;  «Bekjemp vold mot kvinner – en global pandemi, forsterka av korona».

En av tre kvinner vil en eller flere ganger i løpet av livet bli utsatt for vold og overgrep (Fokus, 25.11.2020). Vold mot kvinner er en global pandemi, uten gode nok tiltak.

UN Women slår fast at siden utbruddet av covid- 19 pandemien viser rapporter fra frontlinjen at alle former for vold mot kvinner øker, spesielt øker vold i nære relasjoner. Myndighetene pålegger folk å være hjemme for å bekjempe en pandemi, samtidig som en ser at en annen form for pandemi forsterkes, nemlig vold mot kvinner og barn. Hjemmet skal være et godt sted å være, og det tryggeste stedet å være. Dessverre vet vi at det for alt for mange er det farligst og mest uforutsigbare stedet å leve. Kravet om å håndtere en pandemi ved å holde seg hjemme er for mange et krav om å stenge seg inne i en krigssone, med et hav av minefelter. Hverdagens brutte rutiner, fraværet av beskyttelsesfaktorer, hjelpeapparatets begrensede tilbud, større økonomiske vansker med kanskje påfølgende større alkoholinntak er noe av det som gjør hjemmet til et enda farligere sted å være for både kvinner og barn. Verdensbanken rangerer vold mot kvinner som en global helsetrussel på lik linje med hiv/aids og kreft, det krever handling. Vi ønsker økt handling og synliggjøring av vold mot kvinner og barn, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det vil holdes appeller på Youngstorget klokken 18 idag, 8.mars. For å følge arrangementet kan man gå inn på 8.mars komiteen sine hjemmesider hvor man kan få siste nytt om feiring eller følge arrangementet på Facebook ved å søke «8.mars i Oslo 2021».

Vi ønsker dere alle en riktig fin 8.mars!

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.