Bilde Anine

Innlegg fra Anine

Neste kvinne ut i vår ansattrekke, er vår faglige veileder Anine!

Jeg har jobbet på senteret i snart 10 år. Før jeg begynte på senteret jobbet jeg som fysioterapeut i mange år. I tillegg har jeg tatt en videreutdanning i veiledning og en psykoterapiutdannelse innen psykodrama. Et av mine arbeidsområder på Nok. Oslo er å jobbe med tilbud til mennesker som har ulike funksjonsvariasjoner og som er utsatte for incest og seksuelle overgrep. Personer med funksjonsnedsettelse har høyere risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, og vi ser også at de er underrepresentert i å bruke senterets tilbud. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Jeg og min kollega Ingard har et samarbeid om å bedre tilrettelegge både lokaler og tilbud til enkelte grupper. Hovedfokus dette året er å tilrettelegge tilbud til hørselshemmede, og vi er nå i gang med tilrettelegge for bruk av bildetolk gjennom skjerm på senteret. Vi samarbeider også med flere ulike organisasjoner som blant annet Redd Barna.

Mange kjenner kanskje meg som den som holder i Yogatilbudet på senteret. Jeg er opptatt av hvordan traumer kan sette seg i kroppen, og at kroppen husker. Jeg har stor tro på at det er mulig å få nye og gode kroppslige erfaringer, når det gjøres med traumesensitiv tilnærming i trygge rammer. Yogatilbudet på senteret må dessverre stå på vent litt til pga smittevernhensyn, men arbeider med å finne nye løsninger.

Arbeidsoppgavene i koronatid har i hovedsak bestått av samtaler med brukere. I tillegg har jeg holdt ulike undervisninger for fagfolk, og driver kontinuerlig og planlegger tilbud fremover. Et av vårens spennende undervisnings prosjekt har jeg i samarbeid med Vigdis. Vi skal ha tre digitale dags samlinger om seksuelle overgrep for mannskap og frivillige på Windjammer – prosjektet. Windjammer er et 4 ukers tokt med S.S Christian Radich for unge mennesker mellom 16-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole.

Vi har planlagt padlegruppe på Nøklevann i år også. Vi håper virkelig at smittesituasjonen i Oslo gjør det mulig, med oppstart i løpet av mai, så følg med på hjemmesiden vår for nærmere info hvis du vil være med!

Denne våren er jeg så heldig at jeg får fordype meg i og finpusse traumekompetansen min, med en videreutdanning innen sensorimotorisk psykoterapi, via Modum Bad. Det er en utrolig spennende reise, og jeg lærer mye om traumer, mindfulness og bevegelse. Noe jeg håper både ansatte og brukere av Nok. Oslo skal få glede av etter hvert. Jeg er glad at det går mot vår og sommer nå, og gleder meg til at Oslo og ikke minst Nok. Oslo skal åpne for mer og mer normal aktivitet igjen.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.