“Rekordmange henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep”

Bufdir publiserte den 8. juni en statistikk for 2020 fra Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.) på Bufdir.no.

I den forbindelse er det laget en pressemelding om utviklingen i 2020 i samarbeid med Bufdir sin kommunikasjonsavdeling på bufdir.no, som er sendt ut til sentrale medier. Aftenposten har laget en sak med Bufdir sine tall. Les hele saken her

” – Sentrene har gjort en god jobb med å opprettholde et svært viktig tilbud til overgrepsutsatte og deres pårørende gjennom et vanskelig år, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. Totalt mottok sentrene 38 359 henvendelser i 2020, og over halvparten av disse var telefonsamtaler.”

Pressemeldingen fra Bufdir kan dere også lese her

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.