balloon-2101359_1920

Vi fyller 35 år!

Nok. Oslo - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, tidligere SMI og tidligere SMISO, har vært et viktig hjelpetilbud til mange i løpet av 35 år. Det ønsker vi å markere, les mer her.

Pandemiåret 2020 ligger bak oss. Tallenes tale og hjelpebehov ligger foran oss. For 35 år siden stiftet Marianne Lind og Inger Gilje Støttesenter mot incest Oslo, som i dag har navnet Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep . Tirsdag denne uken kunne vi lese i Aftenposten at «Rekordmange kontaktet sentre mot incest og seksuelle overgrep i fjor». Nok. Oslo har gjennom de siste 35 årene bidratt til at de som i dag ønsker det, har både rett og mulighet til å møte et mer kompetent og kunnskapsbasert hjelpeapparat. Som et supplement til dette hjelpeapparatet, er senteret et sted hvor utsatte og pårørende kan jobbe med overgrepshistoriene og senvirkningene etter overgrep, over tid og i relasjoner tuftet på trygghet og tillit.  

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Det er nok, nå. Det har vært nok lenge.   

I dag finnes vi under paraplyen Nok. Norge, og til sammen er vi 15 selvhjelpssentre over hele landet. Vi er her for alle som har opplevd seksuelle overgrep som barn/ungdom og for dem som er pårørende til noen med slike overgrepserfaringer. Sosial støtte, det å bli trodd, håp, er viktige faktorer for veien videre etter slike erfaringer.  

Kunnskap om hvor komplekst seksuelle overgrep i nære relasjoner ofte er, og kunnskap om hva vi som hjelpere, familie og venner kan bidra med, kan være avgjørende for folkehelsen, og ikke minst utsattes og pårørendes og helse og livskvalitet.  

Vi vet det er vondt å sitte med minner om en barndom med misbruk og avhengighetsforhold til den eller de som skadet deg – vi vet også at det er vondt å være den som ønsker å hjelpe, men som ikke helt vet når og hvordan. Derfor er vi her.   

Til høsten håper og krysser vi fingrene for at Nok. Oslo får muligheten til å markere 35 år som et viktig hjelpetilbud til utsatte og pårørende, samtidig som vi retter blikket mot veien videre og hvordan vi kan fortsette å være et godt hjelpetilbud og et sted hvor erfaring møter kunnskap og kompetanse, mennesker møter mennesker.  

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.