“Vekten av tid”

I dag har innlegget, «Vekten av tid» fra ansatte ved Nok.Oslo kommet på trykk i Dagsavisen. Innlegget er en kommentar til Stortingets representantforslaget om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn.

 «Et flertall i Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram forslag til lovendringer som fjerner foreldelsesfristen for alle typer seksualforbrytelser mot barn. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendringer som fjerner foreldelsesfristen for alle typer seksualforbrytelser mot barn.»»

*https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-273s/ 

Les hele innlegget her;

«Vekten av tid

Tiden leger alle sår, sies det. Men, for noen vokser sårene seg større med nettopp tiden, hvis ingen rundt anerkjenner dem. For barn som er utsatt for seksualforbrytelser er det slik.

Sår, smerte og svik veier tungt i barnekropper, og ingen av oss vet når, hvor eller hvordan det slipper taket. De fleste bærer denne vekten hele livet. Her på Nok. Oslo, senter mot incest og seksuelle overgrep, tror vi på alle som deler sine overgrepserfaringer med oss. Det ønsker vi at flere skal.

Takket være systematisk forskning og opplysningsarbeid fra dedikerte fagfolk, samarbeidspartnere og ildsjeler er kunnskap om konsekvenser og senvirkninger etter seksualforbrytelser mot barn stadig bedre kjent – også utenfor fagfeltet. Kunnskap forplikter. Når vi vet, må vi handle. Derfor har også nå et flertall i Stortinget denne forsommeren vedtatt å be regjeringen legge fram et forslag til lovendringer som fjerner foreldelsesfristen for alle typer seksualforbrytelser mot barn. I det vedtatte representantforslaget finnes et utall tungtveiende argumenter for hvorfor foreldelsesfristen må fjernes*.

De mange barna som daglig utsettes for krenkelser og overgrep fra tillitspersoner, de mange barn og unge som opplever truende og grenseoverskridende tilnærmelser fra både jevnaldrende og voksne, og de mange voksne som går og bærer på barndomsminner som tung og uhåndterlig bagasje – de fortjener at vi alle bruker tilgjengelig kunnskap til å gjøre mer, bedre. Å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn er et stort steg i riktig retning. 

I vår jobb tror vi på, lytter til og anerkjenner fortellingene som deles med oss. Men, vi kan dessverre ikke love at samfunnet tar vel imot deg, etter at du har delt din historie. Det vi kan love, er at vi vil jobbe for å få flere til å anerkjenne kunnskapen som finnes. Det begynner nemlig med kunnskap. Med deg, med meg og med oss alle. Med kunnskapsbaserte vedtak på Stortinget. Med handling. Slik vi håper og tror at regjeringen vil følge opp denne saken videre. 

Fordi bare slik kan vi bygge opp igjen ødelagt tillit. Bare slik kan vi anerkjenne vekten av tid. La oss nå sette barns rettigheter øverst på agendaen. Fordi slik kan vi skape endring, håp og muligheter for flere. Og vi gir sår, smerte og svik en mulighet til å få heles med større verdighet. La oss. 

Kunnskap forplikter.»

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.