“Vekten av tid 2”

«Vekten av tid 2» fra daglig leder og ansatte ved Nok.Oslo har kommet på trykk i Dagsavisen. Innlegget er en oppfølger til "Vekten av tid 1". Som er en kommentar til Stortingets representantforslaget om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn.

Sommerens debatter, både før og etter 22.juli, har vist frem en større forståelse for at tiden ikke leger alle sår. Vi vet det er slik, fordi på Nok. Oslo bevises dette daglig. Arbeidet vårt på senteret består av menneskemøter med de altfor mange som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen – og deres pårørende. Derfor vet vi også at Stortingets kunnskapsbaserte vedtak denne forsommeren, om å fjerne foreldelsesfristen for alle seksualforbrytelser mot barn, var både riktig og viktig. Og nå er valgkampen i gang.

En stor og viktig del av jobben vår er å lytte til og tro på historier som kun burde høre hjemme i skrekkfilmer og krimbøker. Ja, så brutal kan virkeligheten være. Derfor må også den faglige tilnærmingen vår være basert på nettopp denne virkeligheten – sammen med oppdatert kunnskap. Slik det var med Stortingets vedtak denne forsommeren. Vi håper og tror at regjeringen vil følge opp denne saken videre. Eller, la oss heller si det slik: vi forventer det.

Partiene har en drøy måned til å vise oss hva de står for og hvem de vil være de neste fire årene. Derfor: hvordan, og så konkret som mulig, vil dere kjempe for våre brukeres liv og rettigheter de neste fire årene? Hvordan og med hvilke virkemidler vil dere bidra i forebyggingsarbeid og til bekjempelsen av vold og overgrep mot barn? Hvordan vil dere hegne om det tverrfaglige samarbeidet som en livsviktig ressurs i denne sammenhengen? Hvor står dere i saken om å fjerne foreldelsesfristen for alle seksualforbrytelser mot barn – og hvordan vil dere argumentere for dette i regjering? De som benytter vårt hjelp- til selvhjelpssenter er også langt fra å være en homogen gruppe, her er alle mellom 16 og 100 år velkomne. Hvordan vil dere bidra til at vi på best mulig måte kan følge opp en variert brukergruppe med så mange ulike behov? Og sist men ikke minst: hvordan vil dere bidra til at volds- og overgrepsutsatte får et verdighetsløft – i alle tjenester, fra vugge til grav, de neste fire årene?

Kunnskap forplikter. For oss og for dere. Det samme gjør politikerrollen. La oss høre fra dere.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.