Kari-1

Innlegg fra Kari

Vi fortsetter "ansattrekken" ved Nok. Oslo senteret etter sommerferien, neste dyktige faglig veileder ut er Kari!

Hei.

Jeg heter Kari. Har hatt gleden av å jobbe på senteret siden 2003. Jeg er utdannet Gestalt terapeut og Familieterapeut. Et av mine hovedansvarsområder er grupper, dette er noe jeg brenner for, det er helt fantastisk å se og oppleve hvordan våre brukere på ulike måter profitterer på å jobbe i et fellesskap med egne målsetninger over tid. Det har vært ulike grupper, åpne og lukkede selvhjelpsgrupper, malegruppe og lukket selvhjelpsgruppe med et valgt tema. Dette har vært en gruppe som har gått over 8-10 ganger, der brukerne selv er med på å velge tema for hvert møte. Vi har blant annet jobbet med tema selvfølelse, relasjoner/familie, grenser, senvirkninger etter overgrep og kropp/seksualitet.

Jeg har enesamtaler, har også samtaler med familier der en av foreldrene har vært utsatt for overgrep før fylte 18 år. Det har også vært mange parsamtaler som er et av tilbudene våre.

Jeg har ledet og deltatt på mange sommerleirer, dette er det tilbudet jeg er mest stolt av at vi kan tilby. Dette er en helt unik måte å bli kjent med våre brukere på, da vi er sammen hele tiden i flere dager.

Liker godt å dra ut på tur med brukere, tenker dette også er en flott måte å være sammen på, sist var vi en gjeng å badet på Hovedøya.

Vi har også muligheten til å være tilstede og støtte våre brukere når de velger å anmelde forholdet til politiet. Jeg kjenner at det er svært meningsfullt å kunne følge en bruker gjennom en vanskelig prosess. Mange opplever nettopp dette som en lettelse i en krevende og følelsesmessig samt utfordrende  periode av livet.

Jeg liker veldig godt brukerkontakt, de gode samtalene, jeg føler meg veldig heldig som får muligheten hver dag til å lære mer om meg selv og andre gjennom alle de fine menneske møtene jeg opplever på senteret.

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.