Trude_SMI_01

Innlegg fra Trude

Les mer om vår dyktige og kunnskapsrike faglige veileder Trude!

Hei!

Jeg heter Trude og har jobbet på senteret i en lang «kvinnealder». Jeg er utdannet førskolelærer og coach fra Norsk Gestalt Institutt. Underveis i livet har jeg tatt studier innen sosialpedagogikk, sosialt nettverksintervensjon og en sertifisering som Prep-instruktør. Jo lenger jeg jobber her, jo flere spørsmål har jeg og enda mer å lære!

Hjelp til selvhjelp er grunntanken på senteret. «GI og FÅ» er to små, men viktige ord som sier noe om senterets arbeid. Det skjer for eksempel i uformelle sammenkomster som på Åpent Hus, i grupper, temamøter, sommerleir, mellom oss og enesamtaler. Det unike på senteret er møtene brukere mellom, hvor erfaring deles, hvor du får noe, men også gir noe til den andre. Det skjer mye gjenkjennelse og nye måter å ta tak i det vonde på. Slike møter berører meg sterkt og det er noe av det vi forsøker å formidle til fagfolk i undervisninger/foredrag, til samarbeidspartnere og «hvermansen».  Vi er «brukernes stemme utad» med all den kunnskapen vi sammen besitter.

Jeg har et særlig ansvar for tilbudene til de ulike pårørende som kommer hit på senteret. Vi vet hvor viktig familie/kjæreste/nettverksrelasjoner er og hvor vanskelig det kan være. Mange av de utsatte og familier har mistet sine nære etter avdekking og andre igjen sliter med hvordan opprettholde og gjenopprette gode relasjoner. Pårørende trenger å få snakke med noen om sine følelser, få kunnskap om seksuelle overgrep, noen råd og veiledning. En del av pårørendearbeidet er også å møte andre organisasjoner og fagfolk som har pårørendeperspektivet. Dele erfaringer og få til ulike samarbeid.

Nå håper og tror jeg vi får åpnet senteret enda mer i høst  –  med fine  møter med nye og gamle brukere, fagfolk, samarbeidspartnere og politikere i et valgår!

Ønsker alle en høst med mange lykkeglimt!  Så ses vi plutselig!

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.