livets tre

Livets Tre

Her kan dere lese mer om Livets Tre- gruppa!

Nok. Oslo starter en Livets Tre-gruppe i oktober 2021. Samlingene går over 4 fredager og med opptil 5 personer.

Livets tre er en prosess hvor du, gjennom å lage ditt eget tre, får muligheten til å styrke relasjonen til dine egne ressurser og potensial. Treet blir sett som en metafor for selve livet og livskraften. Du får støtte til å gi oppmerksomhet til det som er bra og positivt i ditt liv. Du har alle de svarene du trenger.

Gruppesamlingene er lagt opp til at vi alle lager vårt eget tre. Vi leter sammen etter styrker og verdier i livet og leter frem gode minner og ressurser. 

Livets tre er en gruppe der fellesskapet står stekt. Gjennom å løfte frem gode minner, ferdigheter og ressurser, kan selvfølelse og identitet styrkes.

Ta kontakt med oss på 23 31 46 50 eller post@nokoslo.no dersom du ønsker å delta eller bli satt på venteliste.

Datoene:

Fredag 1.oktober kl.10-12.00

Fredag 8.oktober kl.10-12.00

Fredag 15.oktober kl.10-12.00

Hilsen Martin og Marie

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.