Fagdag og messe for verdighet

Her er informasjon og program for "Fagdag for messe og verdighet" 22.10.2021.

FAGDAG FOR VERDIGHET fredag 22. august kl. 8.45-15.30

Sted: Fagdagen arrangeres i leide lokaler: «Templet». T. I. Øgrimsplass 4. Rett bak Tinghuset.

MESSE FOR VERDIGHET kl. 17.00

Sted: Oslo domkirke

Påmelding: Må skje enten via Facebook-arrangementet Fagdag for verdighet eller på epost jegerher@reddbarna.no

«SAMTYKKEKOMPETANSE OG SVEKKET SAMTYKKEKOMPETANSE ETTER OVERGREP»

Årets tema er samtykkekompetanse og svekket samtykkekompetanse etter overgrep. Det første foredrag tar utgangspunkt i unges seksuelle adferd, nylig dokumentert gjennom hendelser i Agder (sommeren 2021). Sammen ønsker vi å lære mer om hva det er som gjør at overgrep skjer og hvilke strukturer må styrkes for å hindre at slike ting skjer. En del som har opplevd overgrep har vansker med å finne ut av sitt seksualliv. To sentrale politiansatte fra Agder kommer til fagdagen for å dele erfaring og reflektere.

Vi vil også få en presentasjon av et forskningsprosjekt som søker å forstå seksuell vold i unges nære relasjoner. 

Etter lunsj vil vi ha fokus på det som kan styrke og nære livet. Hvordan finne tilbake til en positiv seksualitet etter overgrep? Hva kan lindre? Hva gir håp? Det blir to foredrag, med henholdsvis psykolog Atle Austad og rådgiver Ole Martin Holte.

Arrangeres av DIXI, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Redd Barna, Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, Sosialpediatrisk seksjon OUS, NOK. Oslo, Kirkens Bymisjon og Oslo domkirke.

08.30 – 09.15REGISTRERING med kaffe og kaker
09.15 – 09.25ÅPNING
09.25 – 09.35PRESENTASJON av fagdagen og alle som er med og arrangerer.  
09.35 – 10.25 FOREDRAG med Kennth Rafaelsen og Benedicte Severinsen, Politiet i Agder
10.25 – 10.35PAUSE
10.35 – 11.10  ERFARINGSDELING OG REFLEKSJON om avdekkingen av overgrep blant unge i Agder sommeren 2021. Om unge overgripere, om ungdomskultur, om unges nysgjerrighet og manglende samtykkekompetanse. Spørsmål og innspill
11.10 – 11.20MUSIKALSK MELLOMSPILL
11.20 – 11.30PAUSE
11.30 – 12.00PRESENTASJON AV ET FORSKINGSPROSJEKT av Carolina Øverlien
“Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer”
Hvordan erfares, forstås og håndteres de uklare grensene mellom seksuell vold og andre grenseoverskridelser i unges nære relasjoner? Denne studien vil undersøke hva den uklare forståelsen fører til både for ungdommene og i de institusjonene som skal se, forebygge og håndtere volden.
12.00 – 12.45LUNSJ  
12.45 – 13.00MUSIKK
13.00 – 14.00FOREDRAG av psykologspesialist Atle Austad  
“Seksualitet etter overgrep og svekket samtykkekompetanse etter overgrep”
14.00 – 15.00PAUSE
14.15 – 15.00FOREDRAG av rådgiver Ole Martin Holte.
«En reise på kryss og tvers». Om isolasjon og ensomhet. Hva kan lindre og hva kan gi håp?
15.15 – 15.30OPPSUMMERING og AVRUNDING
15.30 – 17.00PAUSE FØR MESSEN.
Suppe serveres utenfor Domkirken Kirken
17.00 – Oslo domkirkeMESSE FOR VERDIGHET En åpen kveldsgudstjeneste hvor vi i ord og musikk blir favnet med alt det livet er. Symbolhandling: Vi får anledning til å vandre rundt i rommet, finne en perle, feste glasskår til et håpstre, tenne lys.
Preken: Olaug Bollestad
Appellpreken: Generalsekretær Line Kolstad Rødset, Landsforeningen mot seksuelle overgrep Musikk:

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.