Henrik-1-kvadrat

Innlegg fra Henrik

I dette innlegget kan du lese mer om vår dyktige faglige veileder Henrik!

Hei,

Etter nesten 30 år i arbeidslivet er jeg endelig på rett plass, på Nok. Oslo. Jeg er utdannet gestaltterapeut, og har tatt flere fordypningskurs hvor hovedoverskriften har vært «traumer». Jeg er fasinert over hvordan vi som mennesker klarer å tilpasse oss og overleve de vanskeligste forhold for så, gjennom gode menneskemøter, samtaler og ikke minst en god del egeninnsats, på tross av dette, få gode liv. Her på Nok. Oslo opplever jeg å få være med på den enkeltes reise mot et for dem bedre liv. Det gjør at jeg opplever jobben min som veldig meningsfull.

Siden jeg startet for litt over tre år siden har jeg jobbet mye med gruppen unge voksne i alderen 18-24 år. Gjennom enesamtaler og grupper har det blitt klart for meg hvor viktig det er for de unge voksne å møte andre som er lik i alder og i noenlunde samme livssituasjon. Åpenheten og ærligheten deres imponerer meg gang etter gang, og jeg er veldig glad for at vi har dette tilbudet. Jeg har også jobbet med pårørende, samt en del undervisning.

Det siste året har vært for mange, meg selv inkludert, relativt bratt. Og jeg har nok en gang blitt klar over viktigheten av å ikke overlate hvordan dagene blir til tilfeldighetene, men forsøke å finne ut av hva jeg kan gjøre for at dagen min skal bli så god som mulig. Setningen «Lag en fin dag!» plukket jeg opp for noen år siden, og den har vært flittig brukt det siste året. Jeg håper vi ses snart igjen, og avslutter med nettopp den setningen:

Lag en fin dag!

Hilsen Henrik

Skriv til oss her

Ikke legg inn sensitive opplysninger i e-post. Bruk av e-post kan innebære en sikkerhetsrisiko.